Osallistumisen Hurmaa
Osallistumisen hurmaa – projekti on päättynyt vuoden 2014 lopussa. Projektin tuottamaa materiaalia on nähtävissä tällä internetsivustolla ainakin vuoden 2019 loppuun asti. Projektin yhteyshenkilönä toimii toiminnanjohtaja Sirpa Kotola, p. 044-7233 110, sirpa.kotola@koskenrinne.fi.

Projekti  - Osallistumisen hurmaa 

Hanke on kotkalaisen Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n hallinnoima, maaliskuussa 2012 aloitettu kulttuurihanke. Projektin alustava rahoituspäätös on vuosille 20012-2014. Koskenrinteen lisäksi hankkeessa ovat mukana Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys ry, Maria-kodin kannatusyhdistys ry Kotkasta sekä Palveluyhdistys Rateva ry Miehikkälästä. Yhdistykset sijoittuvat näin ”helminauhaksi” kaakkoiselle rannikkoseudulle.

Projekti pohjautuu ”Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014” –hankkeen toimenpide-ehdotuksiin. Ohjelmassa esitetään, että kulttuuritoiminta ja taidelähtöiset menetelmät integroidaan kiinteäksi osaksi kokonaisuutta myös vanhustyössä. Kulttuuri ei siis enää ole irrallinen, vain juhlahetkiin ja joihinkin ennalta suunniteltuihin kerhohetkiin kuuluva elementti. Nykyisin onkin jo paljon useista tutkimuksista saatua tietoa kulttuuri- ja taideharrastusten vaikutuksista ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin. Näitä ovat mm. koetun elämänlaadun ja hyvinvoinnin kasvu, itsetunnon kasvu muistitoimintojen heikkenemisen hidastuminen ja eliniän piteneminen. Myös sosiaalinen yhdessäolo ja harrastustoiminta ylläpitävät hyvinvointia ja fyysistä terveyttä. Nämä tulokset on nyt tavoitteena jalkauttaa ja juurruttaa osaksi vanhustyötä, niin että hyväksi koettuja käytäntöjä ja toimintamalleja voidaan hyödyntää laajemminkin. Taiteen ja kulttuurin käyttö hoitotyötä rikastuttavana ja helpottavana työmuotona tulisi olla systemaattista ja monipuolista. Näin siitä on eniten hyötyä ja iloa kaikille osapuolille.

Projektin kohderyhmänä ovat työntekijät mukana olevien yhdistysten hoivayksiköissä, vapaaehtoistyöntekijät sekä omaishoitajat.

Onnistumisen kokemuksia

Mukavaa yhdessäoloa

Elämyksiä arjessa

Naurua ja iloa

Arvokas vanhuus