Luontopolku

Liikunta (lihasvoima, tasapaino), muisti (myös aistimuisti) ja muistelu, uusien asioiden oppiminen, virkistys

Luontopolun voi toteuttaa monella tavalla; sisä- tai ulkotiloissa ja kysymyksien vaikeustasossa huomioiden esimerkiksi muistisairaat.

Sisätiloissa polun voi järjestää esimerkiksi palvelukeskuksen yhteisiin tiloihin. Valitaan ensin sopivat kysymykset valmiiden vaihtoehtojen joukosta tai kehitetään uusia, tilaan ja atilanteeseen sopivia. Kysymykset kiinnitetään joko haluttuihin kasveihin tai sopivan näkyviin paikkoihin huomioiden esteetön liikkuminen. Mikäli halutaan ”kilpailla”, jokaiselle jaetaan paperit ja kynät vastausten merkitsemistä varten ja tällöin on huolehdittava, että kaikki kiertävät radan samassa järjestyksessä. Radan kiertämisen jälkeen voidaan keskustella vastauksista ja mahdollisita kysymysten herättämistä muistoista.

Ulkona polku voi olla vaikka osa kesäjuhlien ohjelmaa, muutaman päivän paikallaan oleva ”aktiviteetti” tai yksi viriketuokion aihe. Käytännön järjestelyt tapahtuvat samoin kuin sisätiloissa eli ensin valitaan sopivat kysymykset, jotka sitten asetetaan paikoilleen sopivasti ”poluksi”, niin että edelliseltä rastipisteeltä näkyy aina seuraavalle.

Polun järjestäminen sopii myös pienenä projektina/yhteistyömuotona myös esimerksiksi koululuokalle tai vapaaehtoisryhmälle. Näin esimerkiksi koululuokalle voisi jakaa tehtävät seuraavasti: kysymysten suunnittelu ja toteutus, paikoilleen vienti huomioiden kohderyhmä, tarvittava avustaminen polun kiertämisessä (pyörätuolin työntäminen, tekstin lukeminen yms.), rastipisteissä voi myös olla vastaavat, jotka etukäteen ottavat tarkemmin selvää aiheesta ja voivat näin keskustella sekä antaa lisätietoja. Lopussa oikeiden tulosten kertominen ja haluttaessa ”palkintojen jako” sekä polun purkaminen.

Aiheesta lisää:
-  Omien kysymysten teossa auttaa esim. LuontoPortti – sivusto.
Kuvia voi tulostaa sieltä tai käyttää esim. vanhoja kasviopin kirjoja, joissa on hyviä piirroskuvia.

-  Aiheita voi ammentaa myös kotiseudun historiasta ja nykypäivästä esim. rakennuksista.