ASKELIA ARKEEN 

Henkilöitä, jotka vielä pystyvät liikkumaan omatoimisesti on tärkeää aktivoida ja kannustaa liikkumiseen ja lihasten käyttöön monipuolisesti. Yksi tapa on kannustaminen ja motivointi kävelyyn jokaisen voimavarojen mukaisesti.

Jokaisen huoneen seinälle yksilöllisesti tai jos yhteisesti niin sovitaan ryhmätilan seinälle, voidaan laittaa lista, johon jokaisen nimi merkitään. Tämän jälkeen määritellään asukkaiden kunnon mukaan tavoite; yhden ”tukkimiehin viivan” saa esimerkiksi viiden tai viidentoista minuutin kävelystä. Mikäli kiinteistössä on portaat, merkinnän voi saada myös yhden porrasvälin taivaltamisesta. Asukkaita on muitutettava myös turvallisuudesta eli portaissa on pidettävä kiinni kaiteesta ja huimauksesta kärsivät eivät saa näitä viivoja ”kerätä”.  Jokainen itse tai hoitaja sitten merkitsee päivän saldon henkilön sarakkeeseen.

Esim. kolmen kuukauden välein suoritukset lasketaan ja liikkujat saavat omat kunniakirjat.

Seurataan lisääkö järjestely asukkaiden liikunnallista aktiivisuutta.

Elokuu 2012    

 

Yhteensä

Ville Virtanen

I I I I I I I I I

 

Kalle Keinänen

I I I

 

Alma Alanen

I I I I

 

Saima Suvanto

I I I